EET chuyển khay cáp đi xử lý nhúng nóng cho khách hàng

Ngày 9/12, EET hoàn thành chuyển toàn bộ gần 2000 mét khay cáp các loại cùng phụ kiện đi xử […]

16/12/2019